Stacks Image 575
Allsången bringade in 10592,05 åt det nya Barnsjukhuset
Stacks Image 608
Bilder från premiären.
Stacks Image 416
Bilder från tredje genrepet inför publik.
Stacks Image 365
Lördagen den 18. januari hölls audition. Tillfället lockade drygt 40 förväntansfulla sångare och skådespelare.